Lees alles over de procedures, wetten & beleidProcedures, wetten & beleid

Alles over de toelating, opvang, integratie en terugkeer van vreemdelingen is vastgelegd in procedures, wetten en beleid. Hoe is de asielprocedure geregeld? Welke vergunningen zijn er? Wat houdt het Vluchtelingenverdrag in? Hoe zit het met inburgering? Op deze pagina's lees je er meer over.

 • Asielprocedure

  Tijdens de asielprocedure beslist de IND of iemand recht heeft op een verblijfsvergunning. Kijk hoe dat werkt.

  Lees verder
 • Asielvergunning

  Een asielvergunning is bedoeld voor mensen die bescherming nodig hebben. Wat zijn de voorwaarden?

  Lees verder
 • Reguliere vergunningen

  Sommige vluchtelingen krijgen een reguliere vergunning. Wat houdt die vergunning precies in?

  Lees verder
 • Gezinshereniging

  Gezinsleden die door hun vlucht gescheiden zijn, hebben recht op gezinshereniging. De voorwaarden zijn zeer streng.

  Lees verder
 • Huisvesting

  Vluchtelingen worden door heel Nederland gehuisvest. Hun woonplaats kiezen ze niet zelf.

  Lees verder
 • Opvang

  Hoe is de opvang van asielzoekers geregeld in de verschillende stadia van de asielprocedure?

  Lees verder
 • Inburgering

  Wie voor lange tijd met een verblijfsvergunning in Nederland komt wonen, moet inburgeren. Wat houdt dat in?

  Lees verder
 • Vluchtelingenverdrag

  Vluchtelingen mogen niet worden teruggestuurd naar een land waarin zij vervolging te vrezen hebben.

  Lees verder
 • Naturalisatie

  Nederlander worden biedt zekerheid en nieuwe mogelijkheden. Bekijk voordelen en voorwaarden.

  Lees verder
 • Werk & inkomen

  Vluchtelingen komen veel moeilijker aan werk dan Nederlanders. Wat is de reden van dit verschil?

  Lees verder
 • Terugkeer

  Asielzoekers van wie het asielverzoek wordt afgewezen, moeten Nederland verlaten. Lees alles over vrijwillig vertrek en uitzetten.

  Lees verder