Asielbarometer deel 1: herziening asielprocedure onder de loep

De herziene asielprocedure heeft een aantal verbeteringen gebracht, concludeert VluchtelingenWerk Nederland na onderzoek. Een jaar na invoering van het nieuwe asielsysteem geeft VluchtelingenWerk haar eerste bevindingen weer onder de noemer 'Asielbarometer'. Andere onderzoeken in het kader van de Asielbarometer zullen gaan over de medische aspecten van de asielprocedure en de (kwaliteit van) opvang van asielzoekers.

Deel dit met anderen