VluchtelingenWerk IntegratieBarometer 2012

Wat doen gemeenten om de integratie van vluchtelingen te bevorderen? Wat zijn de successen en de knelpunten? En hoe groot is de variatie in het gevoerde beleid? Deze vragen staan centraal in de 'VluchtelingenWerk IntegratieBarometer 2012, een onderzoek naar het lokale integratiebeleid voor vluchtelingen'. Regioplan voerde dit onderzoek uit in opdracht van VluchtelingenWerk Nederland onder 21 grote gemeentes.

Deel dit met anderen