Misvattingen en feiten over vluchtelingen

We belanden allemaal wel eens in discussies over 'buitenlanders'. En al snel moeten ook vluchtelingen en asielzoekers het ontgelden. Vaak krijg je dan allerlei vooroordelen voor je voeten en mis je nèt de juiste informatie om een goede reactie te geven. VluchtelingenWerk Nederland verzamelde daarom een aantal misvattingen en vooroordelen en zette daar feiten en redeneringen tegenover.

Deel dit met anderen