Onze projecten buiten Nederland

VluchtelingenWerk Nederland is een van de grootste vluchtelingenorganisaties in Europa. Onze kennis en jarenlange ervaring delen we met zusterorganisaties in andere landen, op basis van internationale solidariteit. Zo kunnen zij asielzoekers en vluchtelingen ter plekke de best mogelijke hulp en ondersteuning bieden.

 

Read this article in English

Read in English

Onze projecten

VluchtelingenWerk richt zich voornamelijk op landen aan de buitengrenzen van de Europese Unie. Veel asielzoekers en vluchtelingen stranden daar, of ondernemen van daaruit een vaak levensgevaarlijke reis naar een EU-land. Aan de buitengrenzen van de EU is vaak geen humane opvang. Asielzoekers worden soms maandenlang in detentiecentra opgesloten. Door slecht functionerende asielsystemen krijgen ze geen eerlijke asielprocedure.

Om de situatie van asielzoekers aan de randen van Europa te verbeteren, ondersteunen wij een aantal lokale vluchtelingenorganisaties. Momenteel lopen projecten in Turkije, de westelijke Balkan en in het Afrikaanse Kenia. Onze projecten worden ondersteund met subsidies van onder andere het ministerie van Buitenlandse Zaken.

 • Turkije

  De situatie in Turkije

  Turkije grenst aan landen waar veel mensen vandaan vluchten, onder meer Syrië, Irak en Iran. Het land vangt veel vluchtelingen op en is bovendien een doorgangsland naar de EU. De opvang van asielzoekers en de asielprocedure staan in Turkije nog in de kinderschoenen.

  Wat doet VluchtelingenWerk?

  Er zijn belangrijke stappen gezet op weg naar een rechtvaardig asielbeleid, maar er is nog veel werk te doen. Zo moet er nodig een systeem worden opgezet dat gratis rechtshulp aan asielzoekers garandeert. Wij ondersteunen de organisatie Helsinki Citizens Assembly, die  zich hiervoor inzet. Op dit moment werken wij samen in een project gefinancierd door de EU. In dit project geeft VluchtelingenWerk samen met ECRE drie workshops:

  • Asylum Procedures, download een verslag hier (pdf). Op de foto: de twee medewerkers van VluchtelingenWerk die een workshop gaven in Istanbul.
  • Reception
  • Integration

  Ga naar de website van onze lokale partnerorganisatie.

 • Montenegro

  De situatie in Montenegro

  Veel vluchtelingen reizen vanuit conflictgebieden in het Midden-Oosten en Oost-Afrika door de Balkan naar West-Europa. Maar in plaats van door te reizen vragen steeds meer mensen in Balkanlanden asiel aan. Montenegro is kandidaat-lid van de EU en het asielsysteem zal dan ook steeds meer in lijn worden gebracht met het EU asielsysteem.

  Wat doet VluchtelingenWerk?

  VluchtelingenWerk Nederland werkt samen met lokale partnerorganisatie Centre for Democracy and Human Rights (CEDEM) in een project om de bescherming van vluchtelingen te verbeteren. Het project draagt bij aan het versterken van het asielsysteem en zorgt ervoor dat het voldoet aan de internationale en EU-standaarden. VluchtelingenWerk geeft in dit project trainingen aan de partnerorganisatie, andere Montenegrijnse vluchtelingeorganisaties en de overheid. De focus in de trainingen ligt op juridische begeleiding.

  Het project wordt gefinancierd vanuit het Matra-fonds van de Nederlandse ambassade in Servië en heeft een looptijd van een jaar.

 • Bosnië-Herzegovina

  De situatie in Bosnië-Herzegovina

  Veel vluchtelingen reizen vanuit conflictgebieden in andere delen van de wereld door de Balkan naar West-Europa. Ook vragen steeds meer mensen in een van de Balkanlanden asiel aan. Bosnië-Herzegovina is kandidaat-lid van de EU en het asielsysteem zal dan ook steeds meer in lijn worden gebracht met het EU-asielsysteem.

  Wat doet VluchtelingenWerk?

  VluchtelingenWerk Nederland werkt hier samen met het Center for International Legal Cooperation (CILC) én de Nederlandse overheidsinstanties de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). We zetten ons in om de capaciteiten van zowel gouvernementele als non-gouvernementele organisaties (NGO´s) te vergroten. Ook versterken we met dit project de onderlinge samenwerking te versterken. De IND en het COA trainen de Bosnische overheid. VluchtelingenWerk traint NGO´s in het het voorbereiden en coachen van asielzoekers in de asielprocedure en in het thema integratie. Op deze manier versterken we samen de gehele Bosnische 'vreemdelingenketen'.

  • Klik hier voor een artikel over onze samenwerking op de site van CILC.

  Het project wordt gefinancierd door het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken en heeft een looptijd van twee jaar.

 • Servië

  De situatie in Servië

  Na vier oorlogen leven in Servië veel vluchtelingen en ontheemden: mensen die binnen de grenzen van hun eigen land op de vlucht zijn geslagen. Tegenwoordig kiezen ook steeds meer vluchtelingen uit Afrika, het Midden-Oosten en Azië de route door Zuidoost-Europa en de Balkan. Zo komt er een toenemend aantal Syrische vluchtelingen de grens over in Servië. In plaats van door te reizen vragen ook steeds meer mensen in Balkanlanden asiel aan. Servië is kandidaat-lid van de EU en het asielsysteem zal dan ook steeds meer in lijn worden gebracht met het EU-asielsysteem.

  Wat doet VluchtelingenWerk?

  VluchtelingenWerk Nederland werkt samen met partnerorganisatie Belgrade Center for Human Rights om het Servische asielsysteem te versterken. VluchtelingenWerk geeft trainingen op het gebied van juridische ondersteuning van vluchtelingen en van integratie. Er zal ook een werkbezoek van de Servische partnerorganisaties aan VluchtelingenWerk plaatsvinden.

  Het project wordt gefinancierd vanuit het Matra-fonds van de Nederlandse ambassade in Servië en heeft een looptijd van een jaar.

 • Kenia

  De situatie in Kenia

  Van de Keniaanse overheid moeten vluchtelingen in vluchtelingenkampen verblijven. Deze kampen liggen in afgelegen en arme gebieden. Het leven is er zwaar en bewoners zijn afhankelijk van internationale hulporganisaties. VluchtelingenWerk werkt samen met twee Keniaanse organisaties in vluchtelingenkamp Kakuma, bij de Soedanese grens. Zij bieden vluchtelingen juridische hulp en helpen hen bij het opbouwen van een beter bestaan.

  Wat doet VluchtelingenWerk?

  Veel vluchtelingen in Kenia wonen illegaal in hoofdstad Nairobi. Samen met lokale organisaties proberen we hen bescherming te bieden tegen alle negatieve gevolgen van illegaliteit.

  Bekijk hieronder een filmpje over het werk van onze Keniase partnerorganisatie in vluchtelingenkamp Kakuma.

Meer informatie

Deel dit met anderen