Tahmina vluchtte uit Afghanistan

Onze campagnes

VluchtelingenWerk Nederland voert regelmatig campagne. Daarnaast brengen we vaak in verkiezingstijd het vluchtelingenvraagstuk onder de aandacht van politici. VluchtelingenWerk wil het draagvlak voor vluchtelingen vergroten. Dat doen we door aandacht te vragen voor vluchtelingen, uit te leggen wat het inhoudt om te vluchten en te laten zien waar vluchtelingen in Nederland tegenaan lopen.

 

Huidige campagne: Leven in Veiligheid

Het verhaal van een vluchteling is niet van zijn gezicht af te lezen. Met de campagne Leven in Veiligheid vraagt VluchtelingenWerk Nederland mensen verder te kijken. Wie dat doet, begrijpt dat vluchtelingen als Abdi, Parwana en Ram geen keuze hadden: zij moesten hun land ontvluchten en alles wat hen dierbaar is achterlaten.

Lees alle verhalen op www.leveninveiligheid.nl.

Eerdere campagnes

VluchtelingenWerk heeft in het verleden al veel campagnes gevoerd. Hieronder een overzicht van de belangrijkste campagnes in de afgelopen tien jaar:

 • 2010: 'Gezocht: parttime held'
  Met deze campagne wil VluchtelingenWerk in twee jaar tijd tweeduizend nieuwe vrijwilligers werven – duizend jongeren en duizend allochtonen. Zo wil VluchtelingenWerk haar vrijwilligersbestand diverser maken. De campagne 'Gezocht: parttime held' presenteert vrijwilligers als helden: mensen die wat betekenen voor een ander. Een vrijwilliger kan zich parttime, naast een baan of studie, inzetten voor een vluchteling en krijgt daar veel voor terug. De helden die centraal staan in de campagne zijn échte vrijwilligers die vertellen wat hun reden is om parttime held te zijn. Op de speciale campagnewebsite staan hun verhalen of doe je de test om te kijken wat voor held jij bent. Op deze website vind je veel informatie over vrijwilligerswerk bij VluchtelingenWerk.
 • 2009: 'Weet u de weg in ...?'
  Ook deze campagne is gericht op het werven van nieuwe vrijwilligers en donateurs voor VluchtelingenWerk. Deze campagne wordt lokaal ingevuld; bijna tweehonderd lokale afdelingen nemen deel. Zij verspreiden huis-aan-huiskaarten, folders en posters. De campagne wordt landelijk ondersteund met reclame op de radio, bilboards en advertenties.
 • 2006: 'Wanneer geeft Nederland weer thuis?'
  Deze campagne roept tijdens de verkiezingen van 2006 op om met hoofd en hart te stemmen. Daarnaast worden politieke partijen gewezen op een humaan en zorgvuldig vluchtelingenbeleid.
 • 2004: 'Voor vluchtelingen moet ruimte blijven'
  Tijdens deze landelijke campagne staan vluchtmotieven centraal. De campagne is opgesteld om de Nederlandse bevolking duidelijk te maken hoe belangrijk het is dat mensen, die in eigen land gevaar lopen, hier bescherming kunnen krijgen. VluchtelingenWerk laat met deze campagne zien wat de basis van ons werk is: opkomen voor mensen die bescherming nodig hebben.
 • 2004: '25 jr VWN: Nederland bedankt'
  2004 is het jubileumjaar voor VluchtelingenWerk geweest. Bijzondere aandacht werd besteed aan de successen die VluchtelingenWerk in 25 jaar behaald heeft. In de media wordt naast het jubileum ook aandacht gevraagd voor de kansen die nog onbenut blijven.
 • 2002 - 2004: 'Wij maken er werk van'
  Tijdens deze driejarige campagne onderstreept VluchtelingenWerk waar ze al 25 jaar voor staat: opkomen voor de rechten van vluchtelingen en hen helpen bij het opbouwen van een nieuw bestaan in Nederland. Met dit motto laten we zien dat we dé autoriteit op het gebied van vluchtelingen in Nederland zijn.
 • 2001 - 2004: 'Eenmalige Bijzondere Maatregel'
  Tijdens deze campagne wordt aandacht geschonken aan vluchtelingen die al jaren in onzekerheid leven. VluchtelingenWerk pleit voor een eenmalige bijzondere regeling (pardon, red.) voor asielzoekers die langer dan drie jaar in Nederland zijn en afkomstig zijn uit een land waar oorlog woedt of waar mensenrechtenschendingen aan de orde van de dag zijn.
 • 2003: 'Integreren doe je samen'
  'Integreren doe je samen' is onderdeel van de campagne 'Wij maken er werk van'. VluchtelingenWerk laat met deze landelijke campagne zien een organisatie te zijn die werk maakt van integratie, onder meer door ontmoetingen tussen vluchtelingen en Nederlanders te organiseren.
 • 2003: 'VluchtelingenWerk luidt de noodklok'
  VluchtelingenWerk houdt op 14 januari 2003 een landelijke actiedag en pleit voor een rechtvaardig en humaan vluchtelingenbeleid. Het strenge Nederlandse asielbeleid is doorgeschoten en vluchtelingen krijgen vaak geen humane behandeling meer in Nederland. Samen met andere organisaties pleiten we voor een pardon en een asielprocedure die sneller en zorgvuldiger is.
 • 2002: 'Op slot doen kan dodelijk zijn'
  Met deze mediacampagne richt VluchtelingenWerk zich op de grote groep kiezers om hen tijdens de verkiezingsperiode bewust te maken van de positie van vluchtelingen.
 • 1999: 'Welkom in Nederland'
  Ter ere van het twintig jaar bestaan laat VluchtelingenWerk Nederlanders kennismaken met vluchtelingen. Een bus met een indringende multimediale ervaring geeft bezoekers de gelegenheid te ervaren wat het betekent als je moet vluchten.
 • Sinds 1999: de Bevrijdingsfestivals in het land
  Sinds 1999 is VluchtelingenWerk aanwezig op alle dertien bevrijdingsfestivals in Nederland. Meestal kiezen we een duidelijk thema. In 2009 bijvoorbeeld zetten we ons in voor een menselijker gezinsherenigingsbeleid met de actie 'Uit het oog, in het hart'.
 • 1998 - 2003 'Onbegrensde ontmoeting: dag voor vluchtelingen en Nederlanders'
  VluchtelingenWerk organiseerde samen met Vluchtelingen Organisaties Nederland (VON) het festival ‘Onbegrensde ontmoeting’: een dag vol activiteiten en muziek, waar vluchtelingen en Nederlanders elkaar kunnen ontmoeten.

Deel dit met anderen