VluchtelingenFonds: financieel vangnet voor vluchtelingen

Reiskosten, hoge leges en allerhande regelkosten maken het leven voor vluchtelingen erg duur. En dat terwijl ze hun leven in Nederland pas net aan het opbouwen zijn. Voor vluchtelingen die de hoge kosten van bijvoorbeeld een verblijfsvergunning niet kunnen opbrengen, is er een laatste vangnet: het VluchtelingenFonds van VluchtelingenWerk.

Wie kan een beroep doen op het VluchtelingenFonds?

Het VluchtelingenFonds is een laatste vangnet. Vluchtelingen kunnen een beroep doen op het Fonds onder bepaalde voorwaarden:

 • als zij de kosten op geen enkele andere manier kunnen betalen;
 • als zij kunnen aantonen dat ze een asielachtergrond hebben;
 • als het uitgesloten is dat het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) of de gemeente de kosten op zich neemt.

Wordt een aanvraag goedgekeurd door VluchtelingenWerk, dan krijgen vluchtelingen de kosten volledig vergoed. Verzoeken kun je indienen bij de regionale stichtingen van VluchtelingenWerk.

Steun het VluchtelingenFonds!

Wilt u het VluchtelingenFonds financieel ondersteunen? Maak dan nu een gift over op rekeningnummer NL60INGB0000123488 in Amsterdam ter attentie van 'VluchtelingenFonds'.

Vier voorbeelden van vergoedingen

Vluchtelingen kunnen in verschillende situaties een beroep doen op het Fonds. Hieronder staan vier voorbeelden. Of klik hier en lees het verhaal van Amina uit Somalië, die een beroep deed op het fonds.

 • Vergoeding bij gezinshereniging

  Gezinshereniging is een voorbeeld van een kostenpost waarvoor vluchtelingen een beroep kunnen doen op het VluchtelingenFonds.

  Gezinshereniging: een dure onderneming

  In bepaalde gevallen is het aanvragen van hereniging van een vluchteling met zijn of haar gezinsleden een dure onderneming. Voor vluchtelingen wier gezinshereniging rond is, maar die geen geld hebben om hun familieleden te laten overkomen, betaalt VluchtelingenWerk (een deel van) de vliegtickets.

 • Vergoeding van legeskosten

  Een onderdeel van het VluchtelingenFonds is het zogenaamde Legesfonds. Leges zijn kosten die je aan overheidsinstellingen betaalt voor diensten die zij uitvoeren. Bijvoorbeeld als je een nieuw rijbewijs aanvraagt.

  Leges voor verblijfsvergunning of gezinshereniging

  Ook voor het aanvragen van een verblijfsvergunning of gezinshereniging moet je deze leges betalen. Dat kan flink in de papieren lopen. Het Legesfonds dekt deze kosten als het nodig is.

 • Vergoeding onderdak uitgeprocedeerden

  Asielzoekers die géén asielvergunning krijgen, moeten volgens de wet terugkeren naar hun land van herkomst. Op het moment dat de beslissing tot terugkeer wordt genomen, stopt de overheid met het bieden van gratis onderdak en leefgeld.

  Leefgeld uit het VluchtelingenFonds

  Veel van de landen van herkomst zijn helemaal niet veilig, meent VluchtelingenWerk. Vluchtelingen die een goede kans maken om op basis van een nieuwe asielprocedure alsnog in Nederland te mogen blijven, komen in aanmerking voor een tegemoetkoming uit het VluchtelingenFonds. VluchtelingenWerk biedt deze mensen zogenaamd ‘leefgeld’, zodat ze niet op straat komen te staan. Ze krijgen deze tegemoetkoming maximaal een jaar.

 • Vergoeding 'bijzondere noden'

  Ook tijdens de asielprocedure lopen sommige vluchtelingen tegen hoge bedragen aan. Niet alle kosten die je tijdens de procedure maakt, worden namelijk vergoed.

  Kosten van documentenonderzoek

  Vluchtelingen die onafhankelijk van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) documentenonderzoek willen laten doen of verklaringen van deskundigen willen achterhalen, moeten dit bijvoorbeeld zelf betalen.

  Omdat deze documenten en verklaringen soms nodig zijn voor een zorgvuldige en eerlijke asielprocedure, kunnen vluchtelingen deze kosten onder bepaalde voorwaarden declareren bij het VluchtelingenFonds.

  Afscheid van ziek familielid

  Ook in schrijnende situaties kunnen vluchtelingen aankloppen bij het noodfonds. Bijvoorbeeld als zij een afscheidsbezoek aan een ernstig ziek familielid in het land van herkomst willen brengen, maar zelf geen vliegticket kunnen betalen.

Deel dit met anderen