Huisvesting van vluchtelingen

Asielzoekers verblijven tijdens de procedure in een asielzoekerscentrum. Wanneer ze een verblijfsvergunning krijgen, komen ze in aanmerking voor een woning. Vluchtelingen worden door heel Nederland gehuisvest. Hun woonplaats kiezen ze niet zelf.

Huisvesting: plicht voor gemeenten

Het vinden van een woning duurde in het verleden vaak erg lang. Vluchtelingen bleven noodgedwongen lang in asielzoekerscentra wonen, ook al hadden ze de asielprocedure al achter de rug. Om ervoor te zorgen dat gemeenten voorrang geven aan de huisvesting van vluchtelingen, bepaalt het ministerie van Binnenlandse zaken hoeveel vluchtelingen iedere gemeente moet huisvesten. Dit staat in een ‘taakstelling’ die het ministerie ieder half jaar publiceert.

Woning binnen drie maanden

Iedere gemeente moet dus vluchtelingen huisvesten. Hoeveel vluchtelingen een gemeente een woning moet toewijzen, is afhankelijk van het aantal inwoners in die gemeente. Gemeenten moeten vluchtelingen binnen drie maanden huisvesting aanbieden, anders kan Provinciale Staten sancties opleggen.

Meer informatie

 

Deel dit met anderen