Naturalisatie: hoe word je Nederlander?

Naturaliseren is een ander woord voor 'Nederlander worden'. Een vluchteling die is genaturaliseerd, kan een Nederlands paspoort aanvragen.

Paspoort: zekerheid en nieuwe mogelijkheden

Een Nederlands paspoort betekent niet alleen de zekerheid van een veilig leven in Nederland. Je krijgt ook de mogelijkheid te reizen naar het buitenland, te stemmen en burgemeester, militair of rechter te worden.

Voorwaarden voor naturalisatie

Nederlander word je niet zomaar. Om in aanmerking te komen voor naturalisatie, moeten vluchtelingen aan voorwaarden voldoen. Zo moeten zij:

  • meerderjarig zijn;
  • de voorgaande vijf jaar onafgebroken in Nederland hebben gewoond;
  • in het bezit zijn van een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd;
  • ingeburgerd zijn;
  • bereid zijn de verklaring van verbondenheid af te leggen.

Ook mogen ze de afgelopen vier jaar geen misdrijf hebben gepleegd. Ook moeten ze in bepaalde gevallen afstand doen van hun eerste nationaliteit. Dat laatste geldt voor asielzoekers die bijvoorbeeld op basis van een medische achtergrond of pardonregeling een reguliere verblijfsvergunning kregen.

Minder nieuwe Nederlanders

Vergeleken met 2009 is het aandeel genaturaliseerde vluchtelingen in Nederland gedaald van 51 naar 41 procent, zo blijkt uit de IntegratieBarometer 2012. In de IntegratieBarometer 2009 werd gekeken naar vluchtelingen die zich tussen 1998 en 2008 in Nederland vestigden, die van 2012 gaat over de periode tussen 2000 en 2010.

Meer informatie

Deel dit met anderen