Wat is inburgering?

Mensen die voor lange tijd met een verblijfsvergunning in Nederland komen wonen, moeten Nederlands leren spreken en weten hoe de samenleving in elkaar zit. Dat heet inburgeren. Daarvoor geldt een verplicht inburgeringsexamen.

Wat houdt het inburgeringsexamen in?

Tijdens het inburgeren moeten nieuwkomers, onder wie vluchtelingen, laten zien dat ze de Nederlandse taal voldoende spreken en begrijpen. Daarnaast moeten ze weten hoe de Nederlandse samenleving in elkaar zit. Om dat te bewijzen, leggen ze het inburgeringsexamen af. Slagen ze, dan zijn ze ingeburgerd en krijgen ze een inburgeringsdiploma. Wie niet (op tijd) inburgert, riskeert een boete en krijgt geen verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd.

2013: inburgering zelf betalen

Als het aan het kabinet ligt, gaan inburgeraars vanaf 2013 zelf opdraaien voor de kosten van hun inburgeringscursus en -examen. Als ze dit niet kunnen betalen, kunnen ze het geld ervoor lenen. VluchtelingenWerk voorziet financiële problemen voor veel vluchtelingen. Zij bezitten meestal niets en beginnen hun nieuwe leven in Nederland op deze manier direct met een flinke schuld.

Deel dit met anderen