Obstakels voor werkzoekende vluchtelingen

Vluchtelingen komen moeilijk aan werk. Ruim één op de drie vluchtelingen in Nederland van 15 tot 64 jaar heeft een betaalde baan. Dit blijft sterk achter bij de autochtone beroepsbevolking, waarvan tweederde een baan heeft. Waar komt dit verschil vandaan?

Vluchtelingen komen bij het zoeken van werk de volgende obstakels tegen:

  • doordat ze relatief kort in Nederland zijn, hebben veel vluchtelingen een taalachterstand;
  • diploma’s die ze hebben behaald in het land van herkomst, worden in Nederland vaak niet erkend;
  • door hun vlucht en (lange) asielprocedure, hebben vluchtelingen vaak een flink gat in hun cv;
  • om diezelfde redenen zijn ze vaak al wat ouder;
  • een groot deel van de vacatures in Nederland wordt ‘via via’ vervuld; de meeste vluchtelingen hebben nog geen netwerk opgebouwd dat hen hierbij kan helpen;
  • veel werkgevers zijn onbekend met vluchtelingen en daardoor soms huiverig hen aan te nemen.

Meer informatie

Deel dit met anderen