Algemene asielprocedure: van dag tot dag

Om in aanmerking te komen voor een verblijfsvergunning, moeten asielzoekers in Nederland een asielprocedure doorlopen. Ze komen in de algemene asielprocedure terecht. Die duurt acht dagen. Hoe zien de eerste vier dagen van deze procedure eruit?

 • Dag 1: wie is de asielzoeker

  Op dag één spreekt een IND-medewerker met de asielzoeker om zijn identiteit, nationaliteit en reisroute vast te stellen. Dit heet het ‘eerste gehoor’.

 • Dag 2: bespreking met advocaat

  Op dag twee kan de asielzoeker het eerste gehoor met de advocaat bespreken en zich voorbereiden op het tweede gehoor, dat plaatsvindt op dag drie van de asielprocedure.

 • Dag 3: het nader gehoor

  Op dag drie vindt het tweede gehoor plaats. Dit wordt ook wel het ‘nader gehoor’ genoemd. Tijdens het nader gehoor vertelt de asielzoeker de IND-medewerker waarom hij is gevlucht. De IND besluit op basis van deze informatie over het asielverzoek. Het nader gehoor is dus heel belangrijk. VluchtelingenWerk is bij het nader gehoor aanwezig als daar aanleiding voor is en als de asielzoeker of zijn advocaat daarom gevraagd heeft.

 • Dag 4: bespreking met advocaat

  Op dag vier bespreekt de asielzoeker het nader gehoor met zijn advocaat. Eventueel kunnen zij verbeteringen en aanvullingen op het gehoor aan de IND doorgeven.

 • Na de vierde dag

  Naar verlengde procedure

  Na de vierde dag beslist de IND of de aanvraag in de algemene asielprocedure kan worden beslist, of dat de asielzoeker naar de verlengde asielprocedure gaat. Bijvoorbeeld omdat er meer onderzoek nodig is.

  Verblijfsvergunning aanvragen

  Als de asielzoeker volgens de IND aan de voorwaarden voor bescherming voldoet, krijgt hij een tijdelijke verblijfsvergunning. Na vijf jaar kan hij een definitieve verblijfsvergunning aanvragen.

Meer informatie

Deel dit met anderen