Terugkeer van uitgeprocedeerde asielzoekers

Als een asielverzoek wordt afgewezen, heeft een asielzoeker 28 dagen om Nederland te verlaten. Sommigen vertrekken uit zichzelf, anderen worden door de Marechaussee gedwongen het land uitgezet.

'Vrijwillig' vertrek

Een asielzoeker die ervoor kiest om vrijwillig te vertrekken, kan hierbij ondersteuning krijgen. Dat kan financiële ondersteuning zijn, maar ook ondersteuning ´in natura´, bijvoorbeeld bij het opzetten van een bedrijfje in het land van herkomst. Ook de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) kan hulp bieden bij vrijwillig vertrek.

Uitzetten

Uitgeprocedeerde asielzoekers die niet willen vertrekken, kunnen door de Koninklijke Marechaussee en de vreemdelingenpolitie het land uitgezet worden. Soms worden groepen asielzoekers uit hetzelfde land tegelijkertijd gedwongen uitgezet met speciale chartervluchten.

Problemen bij terugkeer

Het realiseren van terugkeer blijkt in de praktijk vaak lastig. In de meeste gevallen hebben vluchtelingen geen identiteitsdocumenten zoals een paspoort of een geboorteakte bij zich wanneer ze vluchten.
Zonder deze documenten is het heel moeilijk voor Nederland om hen te laten terugkeren naar hun land van herkomst. Aan landen van herkomst wordt dan gevraagd om een vervangend reisdocument te leveren waarmee iemand kan terugkeren. Deze papieren worden niet altijd verstrekt.

Meer informatie

Deel dit met anderen