De eerste stappen in de asielprocedure

Een asielzoeker die in Nederland aankomt, meldt zich bij de centrale ontvangstlocatie in het Groningse Ter Apel. Daar begint de asielprocedure. Tijdens de asielprocedure beslist de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) of iemand wel of geen recht heeft op een verblijfsvergunning.

De verschillende aanmeldcentra

Vanuit Ter Apel worden asielzoekers naar één van de aanmeldcentra in het land gebracht: Ter Apel, Den Bosch of Zevenaar. Op Schiphol is een speciaal aanmeldcentrum voor asielzoekers die met het vliegtuig naar Nederland komen.

De eerste zes dagen: rusten en voorbereiden

In het aanmeldcentrum krijgen asielzoekers de tijd om te rusten en zich voor te bereiden op hun asielprocedure. Deze zogenaamde rust- en voorbereidingstermijn duurt minimaal zes werkdagen. Gedurende deze periode krijgen ze voorlichting van VluchtelingenWerk en spreken ze met hun advocaat..

Medisch advies

Asielzoekers krijgen ook medisch advies tijdens de rust- en voorbereidingstermijn. Dit advies geeft aan of ze lichamelijke of geestelijke beperkingen hebben waarmee de IND rekening moet houden. Doofheid, bijvoorbeeld, of een trauma. De IND onderzoekt ondertussen documenten en stelt de identiteit van de asielzoeker vast.

Na de eerste zes dagen: de algemene procedure

Na de rust- en voorbereidingstermijn komt de asielzoeker in de algemene asielprocedure terecht.

Meer informatie

Deel dit met anderen