Reguliere verblijfsvergunningen, bijvoorbeeld voor gezinshereniging

Wat zijn reguliere verblijfsvergunningen?

De meeste vluchtelingen die in Nederland mogen blijven, krijgen na het doorlopen van de asielprocedure een asielvergunning. Maar er zijn uitzonderingen: sommigen krijgen op andere gronden een verblijfsstatus. Ze krijgen dan een ‘reguliere vergunning’.

Hoge eisen

Vluchtelingen die een reguliere verblijfsvergunning aanvragen, krijgen te maken met strenge voorwaarden. Ze moeten een geldig paspoort overleggen, zij of hun partner moeten een stabiel minimum inkomen verdienen en de aanvrager mag geen gevaar vormen voor de openbare orde. Maar de hoge legeskosten vormen vooral een groot obstakel. Onder druk van Europese rechters zijn de kosten in sommige gevallen verlaagd, maar nog steeds erg hoog. Ook moeten gezinsleden in sommige gevallen terug naar het land van herkomst om uitkomst op de aanvraag voor de vergunning daar af te wachten.

Problemen met naturalisatie

Veel vluchtelingen met een reguliere verblijfsvergunning lopen opnieuw tegen problemen aan als ze na een periode van vijf jaar willen naturaliseren, oftewel Nederlander willen worden. Ook hier zijn de legeskosten hoog. Bovendien moeten ze het inburgeringsexamen halen. Momenteel lopen veel pardonners tegen het paspoortvereiste aan. Op het moment dat zij hun verblijfsvergunning kregen, gold voor hen de paspoortvereiste niet. Nu ze naturalisatie aanvragen, wordt alsnog een paspoort en een gelegaliseerde geboorteakte van hen gevraagd. Voor veel pardonners is het zeer moeilijk, zo niet onmogelijk, om alsnog aan deze papieren te komen.

Gronden voor verblijfsvergunning

Op welke gronden kunnen vluchtelingen in aanmerking komen voor een reguliere verblijfsvergunning? We noemen er een aantal in de slides hieronder.

 • Kinderpardon

  Een van de bekendste reguliere vergunningen is de kinderregeling (ook wel 'kinderpardon' genoemd) die op 1 februari 2013 in werking trad. Kinderen met een asielachtergrond die meer dan vijf jaar in Nederland zijn, komen op basis hiervan in aanmerking voor een verblijfsvergunning. Vanaf 1 mei is een definitieve regeling voor gewortelde kinderen van kracht. Hoeveel kinderen op basis van beide regelingen een vergunning zullen krijgen, is nog niet bekend. VluchtelingenWerk houdt de vorderingen nauw in de gaten.

 • Gezinshereniging

  Een vluchteling die asiel krijgt in Nederland, kan een aanvraag indienen om herenigd te worden met zijn partner en/of minderjarige kinderen. Het gezin krijgt dan ook een asielverblijfsvergunning. Als de gezinshereniging na meer dan drie maanden wordt aangevraagd, kunnen de gezinsleden alleen een reguliere vergunning krijgen.

 • Schrijnendheid

  Als iemand niet in aanmerking komt voor een asiel- of reguliere vergunning, kan de verantwoordelijke minister of staatssecretaris op basis van schrijnende omstandigheden alsnog een verblijfsvergunning verlenen. Er zijn geen vastomlijnde criteria voor deze vergunning, het is aan de minister om de situatie te beoordelen. Voorbeelden van schrijnende situaties zijn ernstige medische problemen van een gezinslid, eerwraak of als ouders bij terugkeer naar het land van herkomst gescheiden raken van hun minderjarige kinderen.

 • Buitenschuld

  Uitgeprocedeerde asielzoekers die buiten hun schuld om niet terug kunnen keren naar hun land van herkomst, kunnen op basis hiervan in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning. In sommige gevallen weigeren autoriteiten in het herkomstland mee te werken aan de terugkeer, in andere is degene die terugkeert om medische redenen blijvend niet in staat de reis te ondernemen.

 • Mensenhandel

  Slachtoffers of getuigen van mensenhandel die daarvan aangifte doen bij de politie kunnen in aanmerking komen voor een tijdelijke verblijfsvergunning. Deze vergunning is geldig gedurende het onderzoek en de strafzaak tegen de dader. Na drie jaar kan de tijdelijke vergunning worden omgezet in een permanente.

Meer informatie

Deel dit met anderen