Wat zijn alleenstaande minderjarige asielzoekers?

Alleenstaande minderjarige asielzoekers (ama’s) zijn kinderen die zonder ouders of voogd in Nederland asiel aanvragen. Zij zijn extra kwetsbaar en verdienen daarom extra bescherming.

De asielprocedure voor alleenstaande minderjarige asielzoekers

Deze ama’s volgen dezelfde procedure als andere asielzoekers. Maar als hun aanvraag wordt afgewezen, mogen ze toch vaak tot hun achttiende in Nederland blijven, omdat er voor hen speciaal beleid is.

 • Hoe gaat de procedure voor ama’s in z’n werk?

  Als een alleenstaande jongere in Nederland asiel aanvraagt, beoordeelt de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) of hij een asielvergunning kan krijgen. Is dat niet het geval, dan kijkt de IND of hij zich zelfstandig kan handhaven in zijn herkomstland en zo niet, of er daar opvang is. Kan de jongere zichzelf niet redden en is er ook geen opvang, dan krijgt hij een reguliere vergunning. Oftewel: een vergunning als alleenstaande minderjarige vreemdeling.

 • Minderjarige asielzoeker (ama) of vreemdeling

  De termen alleenstaande minderjarige asielzoeker (ama) en alleenstaande minderjarige vreemdeling (amv) worden vaak door elkaar gebruikt. Maar wat is nu het verschil tussen beide? Juridisch is het juist om te spreken van een 'ama' zolang de minderjarige nog in de asielprocedure zit. De vreemdeling is dan asielzoeker.

 • Leeftijdsonderzoek bij ama's

  Als een jonge asielzoeker geen papieren heeft waaruit zijn leeftijd blijkt, krijgt hij vaak de gelegenheid om een leeftijdsonderzoek te ondergaan. De IND betaalt de kosten van zo’n onderzoek, waarbij röntgenfoto’s worden gemaakt van de pols en het sleutelbeen. Radiologen bepalen aan de hand van de foto’s hoe oud het kind minimaal is.

 • Voogdij en onderwijs

  Jonge asielzoekers krijgen een voogd via de stichting Nidos. De voogd helpt het kind tijdens de asielprocedure. Hij ziet toe op zijn opvoeding en verzorging, bijvoorbeeld in een pleeggezin.

  Omdat onderwijs voor de ontwikkeling van jongeren essentieel is, kunnen ook ama’s naar school. Voor veel ama’s staat dit onderwijs in het teken van het leren van een beroep waarmee zij straks in hun herkomstland op eigen benen kunnen staan.

Meer informatie

Deel dit met anderen