Wat houdt het Vluchtelingenverdrag in?

Het Vluchtelingenverdrag stelt dat vluchtelingen met gegronde vrees voor vervolging niet mogen worden teruggestuurd naar een land waarin zij vervolging te vrezen hebben.

De definitie van een 'vluchteling' in het verdrag

In Nederland beslist de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) tijdens de asielprocedure of een asielzoeker voldoet aan de voorwaarden van het Vluchtelingenverdrag. Als de asielzoeker hieraan voldoet, wordt hij erkend als vluchteling en krijgt hij een asielvergunning. In het Vluchtelingenverdrag wordt een vrij beperkte definitie van gebruikt van wie vluchteling is.

Het ontstaan van het verdrag

Het Vluchtelingenverdrag is in 1951 kort na de Tweede Wereldoorlog opgesteld. Het was oorspronkelijk bedoeld voor mensen die waren gevlucht door gebeurtenissen tijdens en na de Tweede Wereldoorlog. In dat jaar heeft Nederland samen met ruim 100 landen het Vluchtelingenverdrag ondertekend. Inmiddels zijn er meer dan 150 landen bij aangesloten.

Meer informatie

Deel dit met anderen