Meer nieuwsberichten

Persoonlijk verhaal

  • Ton (79), :
    "Ik kom niet als schoolmeester bij hem op bezoek"
dinsdag 7 december 2010

VN: ook stages voor ongedocumenteerde kinderen

VN: ook stages voor ongedocumenteerde kinderen  Nederland holt het recht op onderwijs uit van ongedocumenteerde kinderen. Schoolgaande jongens en meisjes zonder papieren krijgen namelijk geen vergunning om stage te lopen, waardoor ze hun opleiding niet kunnen vervolgen en afmaken. Een VN Comité heeft ons land op de vingers getikt.

Recht op onderwijs voor alle kinderen

Het VN Comité inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten wil dat Nederland alle jongeren in staat stelt aan de praktische eisen van hun opleiding te voldoen - zodat ze een diploma kunnen halen. Het recht op onderwijs geldt immers voor alle kinderen: ook voor hen die geen papieren hebben, bijvoorbeeld omdat ze gevlucht zijn uit hun geboorteland. Het Comité komt met deze dringende oproep in een rapport dat de naleving onderzocht van het Internationaal Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten (IVESCR).

Te lang en te vaak in detentie

Het rapport bekritiseert de Nederlandse wetgeving ook op andere onderdelen. Zo blijft de detentieduur van asielzoekers vaak niet beperkt tot een 'strikt minimum', zoals het IVESCR voorschrijf. Ook mogen asielzoekers alleen gevangen worden gezet wanneer dat 'absoluut noodzakelijk' is. Op Schiphol echter, worden mensen die asiel aanvragen standaard vastgezet.

 

Deel dit met anderen

Discussie