Nalaten aan vluchtelingen

Bij nalaten denken veel mensen eerst aan hun familie. Maar ook voor vluchtelingen kun je iets doen. Daarmee maak je van je afscheid een nieuw begin.

Hoe laat je na?

Er zijn diverse manieren om (een deel van) je nalatenschap na te laten aan VluchtelingenWerk Nederland: via je testament, erfstelling of een legaat.

  • Testament: in je testament leg je bij de notaris schriftelijk vast wat er met je nalatenschap gebeurt als je er niet meer bent.
  • Erfstelling: als je aanwijst wie je erfgenamen zijn, noemen we dat een erfstelling. Met het aanwijzen van VluchtelingenWerk als (mede-)erfgenaam, geef je aan dat VluchtelingenWerk recht heeft op (een deel van) je nalatenschap.
  • Legaat: met een legaat leg je in je testament vast dat je een (vaak vastgesteld) bedrag of waardevolle spullen (bijvoorbeeld een muntenverzameling) aan VluchtelingenWerk geeft.

Omslag_gastenboek

Gratis boek over gastvrijheid

Wanneer en waarom vluchtten mensen naar Nederland? Hoe werden zij ontvangen? In het boek 'Toen was gastvrijheid heel gewoon' lees je verhalen over vroeger en nu en vind je informatie over het nalaten aan VluchtelingenWerk. Vraag het nu kosteloos en vrijblijvend aan.

Heb je nog vragen?

Bel gerust naar onze donateurservice op telefoonnummer (020) 346 72 07 of stuur ons een e-mail

Informatie voor notarissen

Statutaire naam: Vereniging VluchtelingenWerk Nederland
Kamer van Koophandel-nr.: 40532333
Zetel van vestiging: Amsterdam
Rekeningnr.: NL60 INGB 0000 1234 88

Deel dit met anderen