Missie en visie

Onze missie luidt: VluchtelingenWerk Nederland behartigt de belangen van vluchtelingen en asielzoekers in Nederland, vanaf het moment van binnenkomst tot en met de integratie in de Nederlandse samenleving. Onze visie: in de periode 2010-2015 moeten vluchtelingen meer juridische en maatschappelijke veiligheid vinden en moet Nederland meer bijdragen aan het oplossen van grote vluchtelingencrises.

 • Wat is onze missie?
   

  Wij zijn onafhankelijk

  VluchtelingenWerk Nederland is de onafhankelijke organisatie die de belangen behartigt van vluchtelingen en asielzoekers in Nederland, vanaf het moment van binnenkomst tot en met de integratie in de Nederlandse samenleving. Ons land kan immers niet alleen andere landen aanspreken op het respecteren van mensenrechten, maar moet deze verantwoordelijkheid ook zelf nemen. Deze mensenrechten zijn vastgelegd in tal van internationale verdragen, die VluchtelingenWerk als leidraad neemt voor haar activiteiten. Nederland heeft de plicht vluchtelingen bescherming en een menswaardig bestaan te bieden. Daar maakt VluchtelingenWerk Nederland werk van.

  Recht op bescherming

  VluchtelingenWerk Nederland zet zich met vele vrijwilligers in voor bescherming van asielzoekers en vluchtelingen. Dat gebeurt door het bieden van persoonlijke steun en belangenbehartiging bij hun toelating, opvang en integratie. Bescherming houdt meer in dan alleen de mogelijkheid bieden asiel te zoeken en te krijgen. Het betekent ook het voorkomen dat iemand wordt teruggestuurd, als hij gegronde vrees heeft voor vervolging, of als hij het risico loopt slachtoffer te worden van foltering of een onmenselijke of vernederende behandeling of straf. Bescherming betekent tenslotte ook het bieden van toegang tot de samenleving, en de mogelijkheid om een zelfstandig bestaan op te bouwen.

 • Wat is onze visie?

  In de periode 2010-2015 moeten vluchtelingen meer juridische en maatschappelijke veiligheid vinden en moet Nederland meer bijdragen aan het oplossen van grote vluchtelingencrises.

  In haar werk stelt VluchtelingenWerk zowel de rechten als de behoeften en capaciteiten van vluchtelingen centraal. VluchtelingenWerk wil zelf ook de situatie aan de Europese buitengrenzen en in regio's van herkomst actiever gaan volgen en wordt daardoor mede een internationaal opererende organisatie. Dit is de ambitieuze agenda van VluchtelingenWerk voor de komende periode.

  In de publicatie 'De visie van VluchtelingenWerk Nederland'' beschrijven we hoe we verwachten dat de Nederlandse samenleving er dan uit ziet en welke rol onze organisatie daarin heeft.

Deel dit met anderen