Verenigingsraad en bestuur: zo zijn wij georganiseerd

VluchtelingenWerk Nederland is een vereniging met leden. De leden zijn de regionale stichtingen. Onder de regionale stichtingen vallen de lokale afdelingen en spreekuurlocaties. Op die manier is onze organisatie in nagenoeg alle opvangcentra en gemeenten actief.

Een vereniging met leden: de regionale stichtingen

De regionale stichtingen zijn zelfstandige organisaties die lid zijn van de Vereniging VluchtelingenWerk. Iedere regionale stichting bestrijkt (een deel van) een provincie of meerdere provincies en de gemeenten die er onder vallen. Onder VluchtelingenWerk Noord-Nederland vallen bijvoorbeeld alle locaties in de provincies Drenthe, Groningen en Friesland.

Alle regionale stichtingen op een rij

Er zijn twaalf regionale stichtingen. Kijk in het bovenmenu van deze website voor een overzicht. Vanuit het bovenmenu kun je doorklikken naar de pagina's van de regionale stichting in jouw buurt.

Lokale afdelingen

De regionale stichtingen bestrijken de lokale afdelingen in hun regio. Er zijn in totaal zo'n 320 lokale afdelingen. Sommige bestaan uit enkele vrijwilligers, andere hebben enkele betaalde medewerkers in dienst en vele vrijwilligers. Dit fijnmazige net biedt VluchtelingenWerk de mogelijkheid daar aanwezig te zijn waar vluchtelingen ons nodig hebben. De organisatie is in nagenoeg alle opvangcentra en gemeenten actief. Daarmee is VluchtelingenWerk de enige organisatie in Nederland die vluchtelingen in alle stadia van hun verblijf in Nederland bijstaat.

Verenigingsraad

Het hoogste besluitvormend orgaan van de vereniging is de Verenigingsraad. Twee keer per jaar komen de afgevaardigden (bestuurders) van de regionale stichtingen (de leden) bijeen om over de hoofdlijnen van het beleid van de vereniging te praten en daarover besluiten te nemen.

Bestuur van de vereniging

Het bestuur van de vereniging bestaat uit zeven personen die door de Verenigingsraad benoemd worden. Een bestuurstermijn duurt vier jaar; een bestuurder is maximaal een keer herbenoembaar. Het bestuur bestaat momenteel uit:

  • Jan van Zijl, voorzitter
  • Frank Rövekamp, vice-voorzitter
  • Sjaak van der Tak, secretaris
  • Dirk-Jan de Bruijn, penningmeester
  • Zakia Guernina, bestuurslid
  • Dagmar Oudshoorn, bestuurslid

Voor informatie over het bovenstaande kun je contact opnemen met Geert Doeven.

Een organogram van de vereniging is hier te vinden.

Deel dit met anderen